chickadee » srfi-144 » fl-2/sqrt-pi

fl-2/sqrt-piconstant

Bound to 2/√π. (C99 M_2_SQRTPI)