chickadee » micro-stats » basic-statistics

basic-statistics SEQprocedure

Returns #(m h g s v) for the SEQ.

SEQ
(seq-of real) ; the sample