chickadee » allegro » utf-rfind

utf-rfind utf-string integer utf-stringprocedure

Implements al_ustr_rfind_str.