chickadee » allegro » utf-length

utf-length utf-stringprocedure

Implements al_ustr_length.